ไลฟ์สไตล์ » ซีดีซี เผยข้อมูลใหม่ โควิด-19 แพร่เป็นละอองลอยในอากาศได้ ไกล 6 ฟุต

ซีดีซี เผยข้อมูลใหม่ โควิด-19 แพร่เป็นละอองลอยในอากาศได้ ไกล 6 ฟุต

12 พฤษภาคม 2021
440   0

แนะเพิ่มการป้องกันตัว
ศูนย์ควบุคมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (ซีดีซี) เผยแพร่กรอบคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ใหม่โดยเน้นย้ำว่า เชื้อไวรัสนั้นสามารถแพร่กระจายได้ผ่านละอองฝอยที่แขวนลอยในอากาศ (airborne) จากผู้ติดเชื้อไปได้ไกลกว่า 6 ฟุต หรือราว 1.8 เมตร จากเดิมที่ระบุเอาไว้ว่าแพร่ระบาดผ่านหยดน้ำลาย (droplet) ที่จะตกลงในระยะ 5 ฟุต หรือราว 1.5 เมตรเท่านั้น

รายงานข่าวเปิดเผยว่า นอกจากที่จะต้องระมัดระวังป้องกันตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการพบปะกันในพื้นที่ปิดที่จะต้องเว้นระยะห่างกันมากขึ้น นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงระบบระบายอากาศที่เหมาะสมด้วย