ข่าวสังคมทั่วไป » งานเทศกาลดิวาลี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดีย The Great Indian Diwali Festival

งานเทศกาลดิวาลี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดีย The Great Indian Diwali Festival

6 พฤศจิกายน 2021
1327   0

 เทศกาลแห่งแสงสีจากแดนภารตะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี

โดยมีท่านทูตอินเดียประจําประเทศไทย สุจิตร ดูไร คุณหญิงดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวพรรคไทยสร้างไทย คุณ ปรเมศน์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คุณฐาปนีย์ เกีรยติไพบูลย์ รองผู้ว่าการค้าตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณ ลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการ สุขสยาม ไอคอนสยาม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างความสําคัญระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G