ข่าวสังคมทั่วไป » พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

28 มกราคม 2022
672   0

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ กำหนดจัดงานแสดงสินค้า “มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า” งาน GI NORTHERN MARKET ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล เชียงใหม่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ภายในงานพบกับ
• การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ร้านค้า โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ GI สินค้าอนาคต GI ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ สินค้าสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์เด่นของ 17 จังหวัดภาคเหนือ
• กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ กิจกรรมขายสินค้าราคาพิเศษ (นาทีทอง) กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ กิจกรรมสาธิต และนำเสนอสินค้า และกิจกรรม Like & Share ภายในงานทุกวัน
• กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า เพื่อติดปีกธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบไปด้วย ผู้ซื้อ(Buyers) กับผู้ขาย(Sellers) (ผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
• กิจกรรมการแสดงดนตรีสด จากศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่มีชื่อเสียงในวงการ อาทิ ปอ อรรณพ AF7, สงกรานต์ เดอะวอยซ์, ตูมตาม ยุทธนา, แซค ชุมแพ, หญิงลี ศรีจุมพล
• การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online สอดคล้องกับการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการไลฟ์สดช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
โดยดำเนินการจัดแสดงแบบ New normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด