ข่าวสังคมทั่วไป » สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงประทานไฟพระฤกษ์หลวงพ่อใหญ่วัดม่วง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ทรงประทานไฟพระฤกษ์หลวงพ่อใหญ่วัดม่วง

4 มกราคม 2022
355   0

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ทรงประทานไฟพระฤกษ์ หน้าพระประธาน
หลวงพ่อใหญ่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง

โดยมี "อาจารย์มังกร พันเศียร"และคุณ วรัชยา วงษ์ธัญญะ พร้อมครอบครัว ประธานในพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในครั้งนี้…สาธุ🙏🏻🙏🏻
และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ คฑา ชินบัญชร อาจารย์ โอ๊ก นายอำเภอ วิเศษชัยชาญ นายไพบูลย์ ศุภบุญ หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย….สาธุ cr.พี่บอล์ ว่าที่ ร.ต.ธนัท ชัชวาลย์