ข่าวสังคมทั่วไป » มหากาพยิ่งใหญ่ของความเป็นภาพยนตร์ไทยเริ่ม 5 ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์

มหากาพยิ่งใหญ่ของความเป็นภาพยนตร์ไทยเริ่ม 5 ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์

26 พฤศจิกายน 2022
412   0

มหากาพยิ่งใหญ่ของความเป็นภาพยนตร์ไทยเริ่ม 5 ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์

จุดสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดในการผลิตโขนภาพยนตรต์คือ คนส่วนมากอาจคิดว่างานอนุรักษ์ต้องอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นงานอนุรักษ์สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ โขนซึ่งเป็นมรดกของโลก เป็นสิ่งที่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ เผยแพร่ และให้อยู่ร่วมกับคนไทยได้ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไป แต่โขนสามารถยืนหยัดและตามไปในทุกยุคได้ จากโขนที่หาชมยากสามารถทำให้เป็นภาพยนตร์ ไม่ว่าจะอยู่ในโลกใบนี้ ทุกคนก็สามารถรับชมได้

โดยนำความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานกันจนเกิดผลงานที่ทรงคุณค่าและเข้าถึงได้ง่าย การหยิบนำภูมิปัญญาด้านศิลปนาฏกรรมชั้นสูงของไทยมาต่อยอดให้มีชีวิตต่อไปในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในเชิงของประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นวิวัฒนาการหนึ่งที่นับว่าเป็นวิวัฒนาการแบบใหม่ของศิลปะการแสดงโขน โดยในอดีตนั้นการแสดงโขนได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเป็นโขนรูปแบบที่ในยุคปัจจุบันใช้จัดแสดงรวมถึงโขนศาลาเฉลิมกรุง คือ โขนฉาก ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้ต่อยอดจากโขนฉากบนเวทีสู่จอภาพยนตร์ นับเป็นการนำศิลปะการแสดงโขนก้าวสู่วิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง
ทั้งนี้ โขน HANUMAN White Monkey ได้ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย มีกำหนดเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย เธียร์เตอร์ ชั้น ๖ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และจัดฉายรอบปกติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน อีกประการสำคัญคือเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป