ข่าวสังคมทั่วไป » งานพิธีมอบรางวัลส่งเสริมคนดีเด่นแห่งปี 2566 รางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน

งานพิธีมอบรางวัลส่งเสริมคนดีเด่นแห่งปี 2566 รางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน

31 มกราคม 2023
520   0

งานพิธีมอบรางวัลส่งเสริมคนดีเด่นแห่งปี 2566 รางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน มอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” คนดีเด่นแห่งปี 2566

สำหรับงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน มอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” คนดีเด่นแห่งปี 2566 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการกระทำความดีเป็นต้นแบบของสังคม ภายใต้โครงการรณรงค์จิตสำนึก สร้างกระแสการพัฒนาคน และสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผ่นดิน” โดยการมอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” สัญลักษณ์ พญาครุฑนาค ความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจ เมตตามหานิยม พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานที่ปรึกษาโครงการ โดยหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธานพิธีมอบ

ภายในงาน ได้มีบุคคลผู้ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม ในแต่ละสาขา และแขกผู้มีเกียรติต่างเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายสัตยะพล สัจจเดชะ อดีตนายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และ นางสาวสิริภา สัจจเดชะ ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น แห่งปี 2566

นางสาวสิริภา สัจจเดชะ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจการรับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี “เพชรสุบรรณ” ในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตัวเองและครอบครัว และหวังว่าสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยกันมุ่งมั่นสร้างสรรค์ทำความดีแก่ตนเองและสังคม โดยไม่ต้องมุ่งหวังผลตอบแทน แต่คุณงามความดีนั้นจะตอบรับกลับมาหาคุณเองและเป็นเกียรติคุณแก่ครอบครัว ช่วยกันแชร์เรื่องราวดี ๆให้แก่สังคมต่อไป

นางสาวสิริภา สัจจเดชะ จบการศึกษาปริญญาโท MBA จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคมมาโดยตลอด สร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด มุ่งมั่นทำในคุณงามความดี จึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในการรับรางวัลลูกตัวอย่างดีเด่น และอีกหลายรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง

พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณ สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น แห่งปี 2566 ท่านได้กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัว ขอฝากถึงทุกท่านให้ตั้งใจทำตนใหเป็นคนดีเพื่อได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแบบนี้เช่นกัน

เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขสุคนธ์ ได้รับรางวัล “เพชรสุบรรณ” เชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคม สาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขสุคนธ์ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร

งานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน มอบรางวัล “เพชรสุบรรณ” คนดีเด่นแห่งปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวาย พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำตามรอยพระยุคลบาทตามพระราชดำรัส มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
คนดีเด่นแห่งปี (รางวัล เพชรสุบรรณ) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีหน่วยงาน/องค์กรรับผิดชอบคือ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย