ข่าวสังคมทั่วไป » ฑูตอิหร่าน แต่งตั้ง ไกรเดช ที่ปรึกษาเฟ้นหา นศ.ไทย สู่ ป.ตรี

ฑูตอิหร่าน แต่งตั้ง ไกรเดช ที่ปรึกษาเฟ้นหา นศ.ไทย สู่ ป.ตรี

13 มีนาคม 2023
191   0

ฑูตอิหร่าน แต่งตั้ง ไกรเดช ที่ปรึกษาเฟ้นหา นศ.ไทย สู่ ป.ตรี

MR.REZA NOBAKHIT(รีซ่า โนบากิท) เอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐ อิสลาม อิหร่าน ประจำประเทศไทย พร้อมแต่งตั้ง นายไกรเดช บุนนาค อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็น ที่ปรึกษา ด้านการศึกษา
MR.REZA NOBAKHTI เอกอัครราชฑูต อิหร่าน ได้ให้การต้อนรับ นายไกรเดช บุนนาค และ ภริยา เข้า คาราวะ เพื่ออวยพรแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันชาติ สาธารณรัฐ อิสลาม อิหร่าน ในปีนี้เป็นการส่วนตัว ณ.ที่ตั้งสถานฑูต สุขุมวิทซอย49
จาการเปิดเผยของ นายไกรเดช บุนนาค อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า การเข้าเยี่ยม คารวะ ครั้งนี้ เนื่องจากตนเองมีสายเลือด เปอร์เซีย มาจาก ท่าน
เฉก อาหมัด จุฬาราชมนตรี องค์แรกของไทย ซึ่งเป็นต้นสกุลบุนนาค ตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา จึงได้รับโอกาสเข้าพบเป็นการส่วนตัว ระหว่าง ท่านฑูต กับผม

สำหรับการได้เข้า พบ เพื่อ อวยพรแสดงความยินดี แล้ว ท่านยังได้ปรึกษาหารือในเรื่อง การศึกษา โดยทาง ท่านฑูต ได้กล่าวว่า ทางรัฐบาลอิหร่าน มีนโยบาย ส่งเสริมการศึกษา ระหว่าง ประเทศไทย กับ อิหร่าน สำหรับ นักศึกษาไทย ที่เรียนดี มีความประสงค์ อยากไปเรียนต่อระดับ ปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ ทาง รัฐบาลอิหร่าน มีงบประมาณสนับสนุนปีละ 30-40แต่ต้องมีผลการเรียนดี
ในเรื่องหา นักศึกษาไทย ที่เรียนดีนั้นทาง ท่านฑูต MR.REZA NOBAKHTI จึงได้ ปรึกษาหารือกับผมในเรื่องนี้ ทางผมจึงรับเป็นธุระในเรื่องหา นักศึกษาไทย ที่เรียนดี เพื่อให้ทาง สถานฑูตสธารณรัฐ อิสลาม อิหร่าน ไปพิจารณาเบื้องต้น ท่านจึงได้แต่งตั้งผม เป็น ที่ปรึกษา ด้านหา นักศึกษาไทย ซึ่งท่านฑูต ได้กล่าวว่า ไม่ว่า จะเป็น คนไทยพุทธ,มุสลิม,คริสต, ทาง รัฐบาลอิหร่าน ยินดีให้การสนับสนุนเท่าเทียมกัน

ADVERTISEMENT