ข่าวสังคมทั่วไป » รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

9 กันยายน 2022
666   0

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนแลพครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทาง ครั้งที่ 3/2565 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายธีระ กิ่งแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสุวินิต อุบลเลิศ ผู้พิพากษาสมทบ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ นำโดย ดร. นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบฯ และคณะวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม และคณะครู โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสนานิคม จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนานิคม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทาง เป็นกิจกรรมในเชิงรุก ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ที่อาจกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเนื่องมาจาก ปัจจัยแวดล้อมทางสัมคมและกระแสค่านิยมทางวัตถุเป็นสิ่งเร้าชักจูงให้เกิดการกระทำความผิดได้ ในปี พ.ศ 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งในวันนี้ (8 กย.65) ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเสนานิคม เป็นโรงเรียนที่ 3 กับกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เป็นฐานอาชีพต่างๆ ตามความสนใจ ของนักเรียนจำนวน 14 ฐานได้แก่ แพทย์/ พยาบาล/ทหารตำรวจ/ วิศวกร สถาปนิก/โปรแกรมเมอร์/ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ/ครู/วัดแววศิลป์/สานฝันสู่ศิลปิน/fut fit four five ใจกล้าๆหน่อย/ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์/เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ/ผู้ประกาศข่าว พิธีกร/บัญชี การเงินและการตลาด โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพต่างๆ ร่วมให้คำแนะนำซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก