ข่าวสังคมทั่วไป » สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอามระดิษฐ์ ที่ได้สูญเสีย นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ อายุ 92 ปี

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอามระดิษฐ์ ที่ได้สูญเสีย นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ อายุ 92 ปี

15 พฤษภาคม 2022
872   0

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอามระดิษฐ์ ที่ได้สูญเสีย นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ อายุ 92 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 
สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ศาลา 16 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) และ. พิธีฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน)

ด้วยคุณความดีและคุณูปการที่นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ ผู้วายชนม์ ท่านได้ทำไว้เมื่อยังมีชีวิต เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในปี 2540 และอุปนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ท่านเป็นผู้ที่วางระบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานของสมาคมฯ โครงสร้างการจัดทำหลักสูตรอบรมต่างๆรวมถึงการวางระเบียบการออกหนังสือเอกสาร ในรูปแบบราชการ . 🙏จึงขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์สมาคมฯ ร่วมไว้อาลัย และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สมาคมแพทย์ไทยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้