ข่าวสังคมทั่วไป » ชาวเชียรใหญ่ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 5 สืบทอดเจตนา “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ชาวเชียรใหญ่ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 5 สืบทอดเจตนา “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

4 ตุลาคม 2022
901   0

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติ (คลองเชียร) รวมใจจัดงานทอดผ้าป่าการกุศลตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลตำรวจตรี นิพนธ์ ภู่พันศรี ประธานมูลนิธิ , อาจารย์สุจินต์ ธรรมชาติ รองประธานที่ปรึกษา และนายธนวัตร ภัทราพงศ์ธร กรรมการมูลนิธิ เป็นประธานคณะจัดงานรวมใจทำบุญตอบแทนคุณแผ่นดินและ คณะกรรมการ สมาชิกในชมรมต่างร่วมกันเดินทางมาทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศลตอบแทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนแจกทุนการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาตามโครงการศาสตร์พระราชาในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน น้อมนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์รัชกาลที่ 9 มาขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งให้ชาวเชียรใหญ่เฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะแก่พระครูอุดม ศีลาจาร(วิลาส) ฉายา อคฺควโร (ชาติภูมิเชียรใหญ่) ในโอกาสรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

พลตำรวจตรี นิพนธ์ ภู่พันศรี ประธานมูลนิธิชาวเชียรใหญ่ชาวเฉลิมพระเกียรติ (คลองเชียร) กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่เราจัดงานทอดผ้าป่าตอบแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 5 คำว่าผ้าป่าตอบแทนคุณแผ่นดินหมายถึง รายได้จากการร่วมกันทำบุญในครั้งนี้เราจะนำไปช่วยเหลือแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ลำบากในท้องถิ่นชาวเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรพบุรุษของพวกเรา ซึ่งผมเองก็ถือกำเนิดที่นี่เหมือนกัน เราจึงอยากทำกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน สร้างคน สร้างชีวิตให้กับลูกหลานที่ดีต่อไป นอกจากนี้เรายังแจกอุปกรณ์กีฬา พร้อมกันนี้เราได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ไปให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ทำเป็นโครงการกัน เช่นเลี้ยงไก่ ปลูกผัก เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวัน โดยเราเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด”

ในฐานะที่ผมเป็นประธานมูลนิธิชาวเชียรใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายให้ท่านธนวัตร ภัทราพงศ์ธร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ เราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงออกในภาวการณ์เป็นผู้นำ เพื่อสร้างคนให้เป็นผู้สืบทอดโดยรุ่นสู่รุ่นสืบทอดตามเจตนารมณ์อันดีงามนี้ เรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน

ท้ายที่สุดท่านประธานมูลนิธิ ฝากถึงแนวคิดที่อยากให้คนไทยทุกคนได้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพียงแค่เราทำดี รู้จักเสียสละเมื่อมีโอกาส ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันก็เป็นสิ่งดีแล้ว ส่วนตัวผมเองมีความตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดีแบบดนี้ตลอดไป