ข่าวสังคมทั่วไป » เชิญเที่ยวงาน “นครปฐม ดี เด่น โดนใจ” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

เชิญเที่ยวงาน “นครปฐม ดี เด่น โดนใจ” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

24 มิถุนายน 2022
1006   0

พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เชิญเที่ยวงาน “นครปฐม ดี เด่น โดนใจ” ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จัดงาน “นครปฐม ดี เด่น โดนใจ” โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ โดยนำสินค้าโอท็อปจากจังหวัดนครปฐมมาจัดแสดงและจำหน่าย ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2565

สำหรับพิธีเปิดงาน “นครปฐม ดี เด่น โดนใจ” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอีกมากมาย ได้แก่ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย (เกษตรจังหวัด) นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร) สำนักงานเกษตรจังหวัด นายพูลลาภ อุไรงาม (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม) นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ (คลังจังหวัดนครปฐม) นายสาธิต วัดอ่อน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม นางสาวขวัญเรือน อยู่พะเนียด (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางสาวนฤมล นิ่มนุช (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางสาวพัชรา น้อยนาท (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม นายวรัญญู วิชัยภูมิ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมและนางสาวพัชรวรรณ แอ่นเพชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

ภายในงานพบกับสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ สัมโอนครชัยศรี, เนื้อโคขุนกำแพงแสน , ผักปลอดสารพิษ, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , ผักผลไม้แปรรูป , เนื้อสัตว์แปรรูป รวมทั้งสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย มีกิจกรรมโปรโมชั่น นาทีทอง นาทีถูก แจกโชคนักชอป เล่นเกมส์แจกรางวัล พร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตทุกวัน

วันที่ 22 มิ.ย.65 คอนเสิร์ตจากศิลปิน “เอิ้นขวัญ วรัญญา”
วันที่ 23 มิ.ย.65 คอนเสิร์ต “ลำไย ไหทองคำ”
วันที่ 24 มิ.ย.65 คอนเสิร์ต “เต๋า ภูศิลป์”
วันที่ 25 มิ.ย.65 คอนเสิร์ต “กานต์ ทศน (คาถาขุนแผน หลวงพอกวย)”