ข่าวเด่น » พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าว และกลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับโรงเรียน และวัดลาดปลาเค้า

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าว และกลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับโรงเรียน และวัดลาดปลาเค้า

4 สิงหาคม 2021
312   0

ตรวจหา covid เชิงรุกฟรี

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าว และกลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับโรงเรียน และวัดลาดปลาเค้า

ตรวจหา covid เชิงรุกฟรี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 17.00 น. ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จำนวน 1,000 คน

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จำนวน 1,000 คน
หากท่านใดสนใจ สามารถเข้ารับตรวจได้ ตามรายละเอียดดังนี้

1.รับบัตรคิวหน้าโรงเรียน 8.00 น.เป็นต้นไป
2.เตรียมเอกสารที่จำเป็นคือ
📍สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
📍ปากกา (ต้องนำมาเอง)
3.ทราบผลทันที
4.กรณีทราบผลว่าติด จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ระบบ telemedic สื่อสารกับแพทย์ทันที
ทั้งนี้ทางวัดและโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยชุมชนตามนโยบาย สพฐ. และดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด