ข่าวเด่น » รองอธิบดี ศย.กลาง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชน

รองอธิบดี ศย.กลาง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชน

20 ตุลาคม 2021
306   0

ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๔
   วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา    นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร  มอบของที่ระลึก จากนั้นได้มอบโอวาทในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น  รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗ – ๐๑ ชั้น ๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     อนึ่ง เยาวชนที่สำเร็จการอบรมบางส่วน เป็นเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของคณะทำงานติดตามด้วยใจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งคณะผู้พิพากษาสมทบคณะทำงานได้เข้าร่วมให้กำลังใจในพิธีดังกล่าวด้วย