ข่าวเด่น » ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

23 มีนาคม 2021
221   0

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร อาทิ นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานที่ปรึกษา, นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ เลขาธิการ, นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการบริหาร, นายสุเมธ จันสุตะ ที่ปรึกษา ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯจากนายวิชิตและนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานบริหาร ชินวงศ์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป ผู้ผลิต และจำหน่ายพร้อมทั้งส่งออกผลไม้อบแห้งรายใหญ่ จำนวน 100,000 บาท
โดยสมาคมฯจะนำเงินจำนวนนี้ไปสมทบมอบเป็นทุนการศึกษาบุตร-ธิดาช่างภาพข่าวฯ ประจำปี 2564
อนึ่ง จากการที่ในปีนี้มีช่างภาพนักข่าวถูกเลิกจ้างและตกงานเป็นจำนวนมาก สมาคมฯจัจึงได้ดโครงการเยียวยากลุ่มผู้ตกงานและกลุ่มสุขภาพเสื่อม จึงมีแผนที่จะนำเงินที่เหลือจากการมอบทุนการศึกษามามอบให้กับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพอื่นๆต่อไป
นอกจากนี้ในปีนี้สมาคมฯจะได้จัดอบรมสัมมนาเรื่องการเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือมีอาชีพเสริมให้กับนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชนที่เข้าที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย