ข่าวเด่น » รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

19 เมษายน 2021
917   0

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,390 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43,742 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,058 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 326 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,594 ราย)
เสียชีวิตรวม 104 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,787 ราย(65.81%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 104 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 14,851 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,384 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(293) ปริมณฑล(210) จังหวัดอื่นๆ (881)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สงขลา(2) และอยู่ระหว่างประสาน(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 141.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 120 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,174 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 581,061 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275,306 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.9
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 109 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,628 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 375,054 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,195 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,389 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม