ท่องเที่ยวไทย » มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่ ประชุมสามัญประจำปี 2563 และเลี้ยงสังสรรค์

มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่ ประชุมสามัญประจำปี 2563 และเลี้ยงสังสรรค์

1 เมษายน 2021
640   0

งานประชุมสามัญประจำปี 2563 พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานมูลนิธิ จากอาจารย์สุจินต์ ธรรมชาติ เป็น พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี และงานพบปะสังสรรค์กรรมการ สมาชิก มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่ ชาวเฉลิมพระกียรติ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารนาทอง ถ. ประชาอุทิศ ห้วยขยวาง เพื่อสืบสานประเพณี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาแผ่นดินเกิด