ท่องเที่ยวไทย » 25 มิ.ย.64 งานเทศกาลทุเรียนคลองม่วงปากช่อง

25 มิ.ย.64 งานเทศกาลทุเรียนคลองม่วงปากช่อง

13 มิถุนายน 2021
570   0

เปิดตัว ทุเรียนมาจากใจ
วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วงปากช่อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดงานเทศกาลทุเรียนคลองม่วงปากช่อง 2564 Khlong Muang Pakchong Durian Festival 2021

“จัดยิ่งใหญ่” ณ สวนวงศ์สมิตกุล ตลอด 3 เดือน เริ่ม25 มิ.ย.-ส.ค. 64

ในงานเทศกาลทุเรียนคลองม่วงปากช่อง 2564 นี้ ทางวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วงปากช่อง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก สวนวงศ์สมิตกุล สวนเจ้าเงาะ สวนผู้ใหญ่ละมัย อินทร์ยิ้ม ไร่พ่อกะแม่เกษตรก้าวหน้า สวนน้องข้าวหอม สวนทุเรียนภูสวรรค์ บ้านไร่หวังวิธววธน์ ไร่ธนภัทร ไร่นายแผ่นดินธรรมเกษตรผสมผสาน สวนถ้ำค้างคาว สวนคุณสมชาย เฮงทรัพย์กูล และสวนสมาชิกทุกสวน เปิดตัวทุเรียน 3 ดีจากใจ เนื้อดี รสดี กลิ่นดี ทุเรียน ปากช่อง เขาใหญ่
ราชาแห่งผลไม้ คือ ทุเรียน

เพชรน้ำหนึ่งในวงการทุเรียน หนึ่งในนั้น คือ ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เพราะผลผลิตทุกลูกนั้นมาจากใจ ดูแลด้วยใจตลอดทั้งปีจนได้ผลผลิต