ท่องเที่ยวไทย » ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ ซากสัตว์ ดึกดำบรรพ์ ของจริง จัดแสดงอยู่ใน”พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” จ.นครราชสีมา

ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ ซากสัตว์ ดึกดำบรรพ์ ของจริง จัดแสดงอยู่ใน”พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” จ.นครราชสีมา

5 มิถุนายน 2022
1397   0

อพท.นำมาชม “โครงกระดูกไดโนเสาร์ ” ที่จัดแสดงอยู่ใน”พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ2 มีนางสาววัชรี ชูรักษา ผช.ผู้อำนวยการ อพท และคุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

พามาชมโครงกระดูกไดโนเสาร์
ถ้าพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องราวของ โครงกระดูกไดโนเสาร์ฯ จะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ ดึกดำบรรพ์ซึ่งมีมากในป่าต้นแม่น้ำมูล
เคยเป็นป่าหนาทึบแห่งนี้มีการพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ จำนวนมากเพราะอาศัยอยู่มากในแถบนี้ จึงได้จัดห้องแสดงเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ซึ่งขุดลงไปไม่มากก็พบโครงกระดูกในพื้นที่ป่าเขาในเขตรอยต่อจังหวัดนครราชสีมา

ทาง”พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” ได้จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์ เพื่อการเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้าชม ขอบอกน่าทึ่งเหลือเกินต้องไปชม ใน“พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” ชมซากกระดูกไดโนเสาร์ของจริงที่อยู่ในประเทศไทยได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 044-3707-3940 ในวันเวลาราชการ…..