ท่องเที่ยวไทย » ยโสธร …สุดยอด!แหล่งอารยธรรม ทวารวดี

ยโสธร …สุดยอด!แหล่งอารยธรรม ทวารวดี

14 กุมภาพันธ์ 2022
1525   0

ยโสธร …สุดยอด!แหล่งอารยธรรม ทวารวดี
มาถึงยโสธร ในช่วงนี้ นอกจากงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่น่าศึกษา น่าค้นหา
บ้านสิงห์ท่า สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สำหรับสายวัดแล้ว ไม่ควรพลาด วัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน์ (พระแก้วหยดน้ำค้าง) เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธร ภายในวัดก็ยังมีหอไตรโบราณกลางสระน้ำที่เก็บคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ไว้มากมาย

พิพิธภัณฑ์พระเพทสังวรญาณ หลวงตาพวง สุขินฺทริโย นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปสักการะทั้งหลวงพ่อสุกและหลวงตาพวงได้
ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งถ้าไม่ไปแลนด์มาร์คที่นี่ ก็เหมือนมาไม่ถึงยโสธร พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ภายในพิพิธภัณฑ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคางคกของแต่ละประเทศเอาไว้ และก็ยังมีเกร็ดความรู้ของบั้งไฟด้วย งานประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สำหรับวันงานฯที่จะจัดขึ้นในปีนี้ จะมีในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร ท่านใดสนใจและมีเวลาว่าง ออกเดินทางไปเที่ยวชมงาน “ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก”

“มาลัยข้าวตอก” สื่อความหมายแทน”ดอกมณฑารพ”ดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ที่จะบานเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และวันที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร..
การแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่ได้สืบทอดศรัทธา ประเพณี ความเชื่อ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงงานบุญมาฆบูชา(เพ็ญเดือนสาม)..

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2565 ยังคงจัด ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปีนี้มีการประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงแสง สี เสียง การประกวดธิดามาลัยข้าวตอก มัจฉากาชาด ขบวนรถตกแต่งมาลัยข้าวตอกสวยงามทั้งมาลัยแบบสายและมาลัยแบบข้อ..

ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ย้ำประเพณีนี้มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย หรืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก