ไลฟ์สไตล์ » ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีน

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีน

4 มิถุนายน 2021
263   0

นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)ให้สมาชิกสื่อในชมรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม โดยมีตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบหนังสือ เมื่อวันก่อน