ไลฟ์สไตล์ » ตรวจ SWAB เสริมความมั่นใจลูกทีมด่านหน้า พร้อมให้บริการประชาชน

ตรวจ SWAB เสริมความมั่นใจลูกทีมด่านหน้า พร้อมให้บริการประชาชน

13 มิถุนายน 2021
236   0

นายกฯบางเมือง นำทัพ รพ.สต.ลั่น!จนท.และบุคลากร เทศบาลบางเมืองต้องปลอดเชื้อ

  นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 5  แห่ง กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางเมือง พร้อมด้วยนางสาวขวัญเรือน นาคทิม กำนันตำบลบางเมือง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ได้เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเมืองทุกคน และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางเมือง ที่เป็นบุคลากรสำคัญในการทำงานเชิงรุกด่านหน้า ที่คอยให้บริการประชาชนในการนำรถและอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ออกตระเวนฉีดพ่นให้กับประชาชนในชุมชนของตำบลบางเมือง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่ขอรับการตรวจSWAB หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มารับการตรวจ เพื่อสร้างความมั่นถึงผลการตรวจและการปลอดเชื้อ 
   โดยความห่วงใยของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง ที่เอาใจใส่ดูแลทั้งเจ้าพนักงานของสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง ในฐานะที่ตนเองเป็นนายกเทศมนตรี บริหารกำกับดูและทุกภาคส่วนขององค์กร จึงได้ใก้ความสำคัญทางด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะบึคลากรกลุ่มงานที่ต้องลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ต้องปลอดภัยและปลอดเชื้อเป็นอันดับแรก เพื่อให้การทำงานที่ต้องลงพื้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัวโควิด-19 ซึ่งทางด้านนาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งทราบดีว่าหากมีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะเกิดส่งกระทบต่อการทำงานเชิงรุกอย่างแน่นอน จึงได้ประสานความร่วมมือจาก รพ.สต.ทั้ง 5 แห่งในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง มาดำเนินการตรวจ SWAB ให้ทันที เนื่องจากหน่วยงาน รพ.สต.ยังมีศักยภาพแลัความพร้อมในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสูง
 นอกจากนี้ทางด้านนางสาวขวัญเรือน นาคทิม กำนันตำบลบางเมือง ก็ได้ปฏิบัติการเชิงรุกใส่ใจดูและลูกบ้านเป็นอย่างดี และลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำสมอ เพื่อกำชับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน แพทย์ประจำตำบล เจ้าหน้าที่ อสม.และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลลูกบ้านอย่างเต็มที่อีกด้วย