ไลฟ์สไตล์ » มีโทษปรับ 3 ระดับ “ไม่สวมแมสก์”

มีโทษปรับ 3 ระดับ “ไม่สวมแมสก์”

28 เมษายน 2021
278   0

ออกจากบ้านตั้งแต่ 6,000 – 12,000 – 20,000 บาท

หลังจาก ”กทม.-กรุงเทพมหานคร” งัดกฎเหล็ก ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก และนั่งในรถตั้งแต่2 คน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อสกัดการระบาดของโควิด กทม. โดยมีการจำแนกอัตราค่าปรับใน 2 แบบ แบบที่ 1 มาตรา 34 (5) หรือ (6) ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 12,000 บาท และตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 20,000 บาท แต่มีรายงานการเปรียบเทียบปรับล่าสุด ขั้นต่ำ 2,000 บาท