ไลฟ์สไตล์ » สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง ฯ ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง ฯ ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข

15 กรกฎาคม 2021
301   0

วันนี้ (15 ก.ค. 64) นายชุมสาย ศรียาภัย อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ฯ เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ขอรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 100 โดส โดยมีนายวีระศักดิ์ ย้อยนวล ตัวแทนจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

สำหรับประวัติของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2507 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมจริยธรรมผู้สื่อข่าวบันเทิงให้ปฏิบัติงานโดยชอบธรรมสนับสนุนนักสดงและสมาชิกสื่อมวลชนในวงการบันเทิงให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่มวลสมาชิก กิจกรรมประจำปีของสมาคมฯ คือ การจัดงานมอบรางวัลพระราชทาน พระสุรัสวดี (รางวัลตุ๊กตาทอง) เพื่อเป็นเกียรติแก่ดารา นักแสดงภาพยนต์ และคนในแวดวงบันเทิง (จอเงิน) มอบรางวัลเมขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สื่อมวลชน ผู้ประกาศข่าว ดารานักแสดงทางทีวี (จอแก้ว) และมอบรางวัลดาวเมขลาเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม