ไลฟ์สไตล์ » หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ปะการัง

หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ปะการัง

19 มิถุนายน 2021
250   0

ศรชล.ภาค 2 จัดพิธีส่งเรือและกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาปะการังที่เกาะโลซิน

พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล)ได้ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการแก้ไขปัญหาอวนขนาดใหญ่ปกคลุมปะการังบริเวณเกาะโลซิน ที่ตั้งอยู่ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดปัตตานี ซึ่งหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ปะการัง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่

       โดยโฆษก ศรชล.แจ้งว่าเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. พลเรือโท  สำเริง  จันทร์โส ผอ. ศรชล.ภาค 2/ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2  (ผบ.ทรภ.2) ได้เป็นประธานในพิธีส่งกำลังทางเรือออกเดินทางไปแก้ไขปัญหากรณีอวนขนาดใหญ่ปกคลุมปะการังบริเวณเกาะ  โลซิน ร่วมกับ นายอภิชัย เอกวนากุล และนางสาว พรศรี สุทธรักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน บก.ทรภ.2 นายทหารฝ่ายอำนวยการใน ศรชล. ภาค 2 ร่วมพิธี ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา โดยกำลังทางเรือที่ไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือหลวงราวี เรือ ต. 991 พร้อมชุดปฏิบัติงานใต้น้ำจำนวน 15 นายร่วมกับกำลังจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ เรือ Liveaboard จำนวน 1 ลำ เรือบรรทุกเครื่องมือประมงอวน จำนวน 1 ลำ นักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน 30 คน และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ ที่จะเดินทางไปสมทบพื้นที่ปฏิบัติการในวันที่ 19 มิถุนายน โดย ผอ. ศรชล.ภาค 2 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลขอให้ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองปฏิบัติตามกฎของการปฏิบัติการใต้น้ำอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับปะการัง โดยขอให้การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จโดยราบรื่นไปด้วยดี

 สำหรับแผนการดำน้ำเพื่อกู้อวนโดยสังเขป จะเริ่มปฏิบัติการบริเวณเกาะโลซินในวันที่ 19 มิถุนายน นี้ เวลา 06.00 น. ทีมนักดำน้ำบนเรือหลวงราวี จะเริ่มปฏิบัติการโดยใช้การดำ แบบ Nitrox (Specialty) ซึ่งสามารถยืดระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำให้นานขึ้นมากกว่าการดำน้ำด้วยถังอากาศแบบปกติ ใช้การตัดอวนออกเป็นผืนย่อย ขนาด 3x3 เมตร เพื่อให้ลอยขึ้นแล้วใช้ถุงหรือหรือบอลลูนขนาดเล็กดึงขึ้น ซึ่งวิธีการแบบนี้จะสามารถทำให้อวนที่ตัดแล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน