ไลฟ์สไตล์ » เชลล์ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วม Imagine the Future 2021

เชลล์ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วม Imagine the Future 2021

18 เมษายน 2021
273   0

ติวเข้ม 6 ทีมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนผ่านพลังงาน-สร้างเมืองอนาคต

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรุงเทพฯ 16 เมษายน 2564 – บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Powering Progress เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ในโครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” หรือ ITF 2021 ที่มีทีมผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ร่วมใน Bootcamp โปรแกรมยกระดับศักยภาพโดยวิทยากรจากหลายองค์กรภาคีทั้ง depa และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เรียนรู้ Shell Scenario “Sky 1.5” โดยมีโจทย์เป็นการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านพลังงาน การเดินทางขนส่ง การดำเนินชีวิต และเมืองแห่งอนาคตภายในปี ค.ศ.2050 รอบสุดท้ายตัดสินเดือนมิถุนายนนี้ ผู้ชนะเตรียมคว้าเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันเวทีนานาชาติ

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
Global Minds หนึ่งใน 6 ทีมที่เข้าร่วม Bootcamp สมาชิกในทีมประกอบด้วย
คณิน ตั้งชาติสิริ (ยี่) จาก University of Illinois at Urbana Champaign
ชนารดี ลีลาแม้นเทพ (ปัญปัน) จาก Carnegie Mellon University
แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย (แครี่) จาก University of British Columbia
นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ (ปันปัน) จาก University of Oxford
อยุช โคการ์ (อยุช) จาก University of British Columbia

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ประเทศไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นธุรกิจพลังงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและศักยภาพของบุคลากรของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Powering Progress เชลล์ดำเนินธุรกิจโดยการสร้างสรรค์สังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยเน้นการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ตอกย้ำถึงศักยภาพของเยาวชนในฐานะผู้สร้างสรรค์และร่วมออกแบบเมืองโดยเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ทักษะ จินตนาการและความเอาใจใส่ต่อสังคมที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในวันนี้และอนาคต”
นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า “ในปีนี้เชลล์ประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Bootcamp เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อาทิ Shell Scenarios โดยเปิดตัว “Sky 1.5” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในโครงการนี้ด้วย สำหรับองค์ความรู้ด้านพลังงานในมิติของการเดินทางและขนส่ง (Mobility) องค์ความรู้เรื่องธุรกิจและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาให้ความรู้และจะร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ITF 2021 ในรอบประเทศไทยและในระดับภูมิภาค Asia Pacific & Middle East ต่อไป”
ขณะที่ประเทศไทยมุ่งหน้าไปสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำและปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เชลล์แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่จริงจังในการผสมผสานระหว่างความยั่งยืนและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในโครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” โดยทั้ง 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและเข้าสู่โปรแกรมการฝึกทักษะใน Bootcamp แล้ว จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ ความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง และรูปแบบของจินตนาการที่แต่ละทีมนำเสนอให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในปี 2050 โดยมีการเปลี่ยนผ่านและการใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญ
นายคณิน ตั้งชาติสิริ, นางสาวแครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย และ นางสาวนัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จากทีม Global Minds หนึ่งในผู้เข้าร่วม Bootcamp ได้เล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณเชลล์ประเทศไทยและโครงการ ITF 2021 วิทยากรทุกท่าน รวมถึงพี่เลี้ยงจิตอาสาทุกคน ที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม ถือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของพวกเราโดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำทักษะที่ได้จากการเข้าร่วม Bootcamp ครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตจริงของเราได้”
นางเชียวเว่ย ลิว รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร เชลล์ เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “เชลล์ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานที่หลากหลายตอบความต้องการ โดยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 นอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้โซลูชันด้านพลังงานสะอาดแล้ว เชลล์ยังดำเนินการยุทธศาสตร์ Powering Progress ในการรวมพลังกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจพลังงาน และแน่นอน รวมถึงคนรุ่นใหม่วันนี้ที่จะก้าวต่อไปในฐานะผู้นำในอนาคตด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เชลล์ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับตัวแทนทีมประเทศไทย ในการแข่งขัน ITF ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่ประเทศสิงคโปร์ ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ช่วงเดือนกันยายนนี้”