ไลฟ์สไตล์ » แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ให้สถานที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ให้สถานที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

21 พฤษภาคม 2021
247   0

แม็คโคร เชียงใหม่ ประเดิมสาขาแรกเป็นจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ล่าสุด จับมือ สสจ.เชียงใหม่ จัดพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการ เพื่อจองวันและสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด เพิ่มความมั่นใจ
นางสาวศิรดา พฤกษตระกูล ผู้จัดการเขต แม็คโคร สาขาภาคเหนือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาครัฐช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ล่าสุด แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นจุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ ให้กับ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ก่อนรอการฉีดวัคซีนในลำดับต่อไป
ที่ผ่านมา แม็คโครได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ – สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE ให้แก่ โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19