ไลฟ์สไตล์ » MAKRO เน้นดิลิเวอรี่ปลอดภัยใช้ไทม์ไลน์ ผ่าน QR Code

MAKRO เน้นดิลิเวอรี่ปลอดภัยใช้ไทม์ไลน์ ผ่าน QR Code

23 พฤษภาคม 2021
215   0

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการรณรงค์ให้ประชาชนหยุดเชื้ออยู่บ้าน ทำให้การสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในทุกช่องทางเติบโตขึ้นอย่างมาก และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยให้ลูกค้า แม็คโครได้เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างสูงสุด ตามแนวทาง 4 ข้อปฏิบัติล่าสุด ที่กรมอนามัยออกมาเน้นย้ำผู้ให้บริการดิลิเวอรี่ ยกระดับความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาด
4 แนวปฏิบัติล่าสุดของกรมอนามัย ที่ว่าด้วย 1. เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 จากที่มีอยู่เดิม 2.มีการคัดกรองพนักงานรับส่งสินค้าอย่างจริงจังทุกวัน 3. มีระบบการติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโดยอาจเลือกใช้การประเมินผ่านเว็บไซต์ Thai save Thai และ 4. มีการจัดทำ Time line ของพนักงานในการจัดส่งสินค้าแต่ละวัน ซึ่งแม็คโครใช้ระบบคิวอาร์โค้ดในการบันทึกและติดตาม
ที่ผ่านมา แม็คโครมีการเติบโตของจำนวนการสั่งซื้อผ่านบริการออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน กรุงเทพฯ นนทบุรี และเชียงใหม่ ถือเป็นสามอันดับแรกที่มีการสั่งสินค้าผ่านบริการดิลิเวอรี่สูงสุด ขณะที่สินค้าขายดี ประกอบด้วย เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารสด และเครื่องปรุงต่างๆ