Uncategorized » ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโสสังสรรค์

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโสสังสรรค์

13 พฤษภาคม 2023
334   0

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโสสังสรรค์

ธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นัดสังสรรค์สมาชิก อาทิ ไกรสีห์ นาคประเสริฐ นิยม นาคประเสริฐ สุนทร เขือรัมย์ สมบูรณ์ เกตุผึ้ง มนัส อุดร ปรีชา การสมพจน์ และ สุวัฒน์ เศวตยาราม พร้อมด้วย นงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ มา ร่วมงานด้วย โดยมี ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ให้การต้อนรับ ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMEN