Uncategorized » ‘อนันต์ นายก สภท.’จัดอบรมสื่อ เรื่อง’ติดอาวุธทางปัญญา…พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2’

‘อนันต์ นายก สภท.’จัดอบรมสื่อ เรื่อง’ติดอาวุธทางปัญญา…พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2’

18 มิถุนายน 2023
269   0

‘อนันต์ นายก สภท.’จัดอบรมสื่อ เรื่อง’ติดอาวุธทางปัญญา…พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2’

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เริ่มตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ณ ที่ทำการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี) จัดอบรมสื่อ ในหัวข้อเรื่อง’ติดอาวุธทางปัญญา…พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2’จำนวน 20 คน (อบรมฟรี) ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรที่มีคุณภาพ อาทิ (1) ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ Green lnnovation&SD Manager online (สื่อในเครือผู้จัดการ) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสื่อให้ไปได้-ไปดียุคดิจิตัล’, (2) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ‘การป้องกัน Fake News ในสื่อออนไลน์’, (3) นายสมเกียรติ หงษ์แก้ว บรรณาธิการสำนักข่าว News Around Thailand (NAT) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง’การสร้างทักษะความน่าเชื่อถือในการนำเสนอข่าว’”, (4) นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง’จริยธรรมสื่อออนไลน์’และ นางสาวสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นพิธีกร โดยมีนายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ สภท. และคณะกรรมการ เข้าร่วมงานด้วย

โดยนายอนันต์ฯ กล่าวว่า การอบรมสื่อเรื่อง’ติดอาวุธทางปัญญา…พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2’ในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน โดยจัดการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 ท่านประกอบด้วย นายพีรพล แสงสุนีย์ ที่ปรึกษา สภท., น.ส.พิมพ์ธนัญญา ธนาพัชร์จิรกุล ผู้บริหารโรงแรมอัญชัน ลากูน่า จ.ขอนแก่น, นายเอกลักษณ์ ผลเจริญ ผู้บริหาร เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ‘ม้าแดง พลัส’, นายภักดี วีระรัตน์ผช.หน.ข่าว อาชญากรรม น.ส.พ.สยามรัฐ, น.ส.ทศพรรษ สอนสุภาพ รอง.หน.ศูนย์ข่าว จ.บุรีรัมย์ น.ส.พ.ทันใจนิวส์, น.ส.กนกเพชร ดวงนาค หน.ศูนย์ข่าว จ.บุรีรัมย์ น.ส.พ.ทันใจนิวส์,
นายเอนกพงศ์ เทียนสว่าง บก.นสพ.สยามธุรกิจ, นายภราดร ผลเจริญ ผจก.ฝ่ายการตลาดม้าแดงพลัส, นายเอกชัย ศรีโพธิ์ช้าง ผู้บริหารม้าแดงพลัส จ.ร้อยเอ็ด, นางปัญญ์ฐินี พงษ์เดชอารีกุล ที่ปรึกษา สภท., นายสุรเชษฐ ศิลานนท์ ผู้สื่อข่าว นสพ.พิมพ์ไทย, น.ส.กนกนันท์ ศิลานนท์ ผู้สื่อข่าว นสพ.พิมพ์ไทย, น.ส.ภริตพร แดงสูงเนิน สมาชิก สภท., นายอาวกาศ จันทร์ภิรมย์ สื่อมวลชนปฏิบัติงาน สปป.ลาว : สมาชิก สภท., นายเกรียงไกร เดชไพรขลาสมาชิก สภท., นายนันท์พิภพ พรมจักร์ หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.ขอนแก่น น.ส.พ.ทันใจนิวส์, นายเสาร์แก้ว คำพิวงค์ รองผอ.นสพ.ไทยโปลิศพลัส, นายสมศักดิ์ หิรัญรุ่ง ผช.บก.นสพ. 7-11 สตาร์นิวส์1, นายวิชิต ดิษฐประสพ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย น.ส.พ.ทันใจนิวส์ และนายสมชาย แย้มเกษรหัวหน้าผู้สื่อข่าวช่างภาพ ประจำทำเนียบและรัฐสภา น.ส.พ.ทันใจนิวส์
โดยนายอนันต์ฯ กล่าวต่อว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว โดยได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมในหัวข้อ’ติดอาวุธทางปัญญา…พัฒนาสื่อสร้างสรรค์’ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งวิทยากรทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำข่าวมาอย่างยาวนาน โดยประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ วิทยากรจะนำมาบรรยายให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี”


สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ADVERTISEMENT