Uncategorized » พช.คัดเลือก 1 ผลิตภัณฑ์เด่น เมืองแปดริ้ว

พช.คัดเลือก 1 ผลิตภัณฑ์เด่น เมืองแปดริ้ว

31 กรกฎาคม 2023
323   0

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 พช. ฉะเชิงเทรา ประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและมีนวัตกรรมโดดเด่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่าย KBO จังหวัด ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOp ก้าวไกลด้วยพระบารมี โดยการประชุมคัดเลือก จัดขึ้น ณ โรงแรม ที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชงเทรา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาโดดเด่น มีนวัตกรรม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่าย KBO จังหวัด ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOp ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ADVERTISEMENT