Uncategorized » ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

1 กันยายน 2023
169   0

ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว (ATTA)
วราวุธ ศิลป​อาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว” ในงาน “การประชุมสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) สมัยที่ 40 ครั้งที่ 5” โดยมี ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ เอนก ศรีชีวะชาติ ไพรัตน์ ห่านศรีสุข ทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ และ ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMENT