ข่าวสังคมทั่วไป » เมาไม่ขับรวมพลังเครื่อข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

เมาไม่ขับรวมพลังเครื่อข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19

21 มีนาคม 2022
1098   0

เมาไม่ขับรวมพลังเครื่อข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัวจัดโครงการอบรมรวมพลังเครื่อข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดปัจจัยเสี่ยงโควิด 19ให้กับเครือข่ายผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยได้เชิญวิทยากรประกอบด้วย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นางสาวธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด,  นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์  อธิบดีศาลล้มละลายกลาง บรรยายพิเศษ กฎหมายจราจรอดีต ปัจจุบัน อนาคต

บรรยายพิเศษมองผ่านคนรุ่นใหม่อุบัติเหตุบนท้องถนน อะไรคือปัญหาโดย
พชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษ CPR เรื่องที่คนไทยต้องรู้โดยทีมงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และสถานะประเทศไทยด้านความปลอดภัยทางถนนในสายตาองค์การอนามัยโลกโดยว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร นอกจากนั้นทางมูลนิธิจราจร โดยพล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล อดีตรองผบช.น.ประธานมูลนิธิ ได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาจราจรมาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้มูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว หวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการเสริมสร้างชีวิตวิถีไทยในยุคแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) ให้ปลอดอุบัติเหตุ และไวร้สโควิด 19 ไปพร้อม ๆกัน