ข่าวสังคมทั่วไป » นาย ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราชฎร คนที่2 เป็นประธานเปิดงาน กอล์พัการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นาย ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราชฎร คนที่2 เป็นประธานเปิดงาน กอล์พัการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 ตุลาคม 2022
426   0

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสที่สมาคมฯครบรอบ ๕๗ ปี เพราะตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เป็นศูนย์รวมของสื่อมวลชนสายบันเทิงและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม เป็นประ โยชน์ต่อสังคม รวมถึงบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการบันเทิง และวงการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย รวมไปถึงนักการเมือง นักธุรกิจ และหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกอล์ฟ Grecn
Valley Country Club Bankekok ในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา๑๒.๐๐ น. รายได้ที่เกิดขึ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อบริจาคเป็นสาธารณะกุศล ดังนี้คือ
สมทบทุนสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
และกิจกรรมการจัดทำโครงการ “ต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย” (แด่น้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ตำบลพงศ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำหรับการจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่ดีต่อกันของผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงด้วยดีอย่างต่อเนื่องเสมอมา