ข่าวสังคมทั่วไป » วศิน วรรณพฤกษ์ คว้ารางวัลนักการตลาดและการสื่อสารแห่งปี Thailand Digital Awards 2022 ครั้งที่ 4

วศิน วรรณพฤกษ์ คว้ารางวัลนักการตลาดและการสื่อสารแห่งปี Thailand Digital Awards 2022 ครั้งที่ 4

19 ธันวาคม 2022
443   0

วศิน วรรณพฤกษ์ คว้ารางวัลนักการตลาดและการสื่อสารแห่งปี Thailand Digital Awards 2022 ครั้งที่ 4

งานการประกาศผลรางวัล Thailand Digital Awards 2022 ในปีนี้มี ดารา นักแสดง นักธุรกิจ บุคคลสำคัญๆ จากหลากหลายวงการ และผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ เข้ารับรางวัล ณ ห้องดอนเมือง บอลรูม โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานจัดงาน และ พลตำรวจตรี ดร.วิชัย สังข์ประไพ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานมอบรางวัล

Thailand Digital Awards 2022 คือรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทย หนึ่งในผู้รับรางวัลในวันนี้คือ คุณวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าชานเมืองน้องใหม่ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในสาขาผู้บริหารงานด้านงานการตลาดและสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญๆ อาทิ พอฤทัย ณรงค์เดช รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในยุคดิจิทัล เมทินี กิ่งโพยม สุดยอดนางแบบและเมนเทอร์แห่งปี แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร Best Influencer Of The Year เป็นต้น

โดยแต่ละรางวัลในวันนี้ ล้วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านสื่อดิจิทัล