ข่าวสังคมทั่วไป » ประธานชมรมช่างภาพการเมือง มอบกระเช้าน้ำผลไม้แด่ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา

ประธานชมรมช่างภาพการเมือง มอบกระเช้าน้ำผลไม้แด่ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา

14 กุมภาพันธ์ 2023
463   0

ประธานชมรมช่างภาพการเมือง มอบกระเช้าน้ำผลไม้แด่ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอบคุณในโอกาสที่ให้การสนับสนุนในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมช่างภาพการเมือง 13 ก.พ. 66 เวลา 11.15 น. ณ ห้องทำงานรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง มอบกระเช้าน้ำผลไม้แด่ นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุม ชั้น B1 อาคารรัฐสภา เมื่อวานนี้ (12 ก.พ. 66)
จากนั้น เวลา 11.40 น. ณ ห้องทำงานรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 8 อาคารรัฐสภา นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง มอบกระเช้าน้ำผลไม้แด่ น.ส.โสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และเจ้าหน้าที่ ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมฯ ดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบตัวแทน นำกระเช้าน้ำผลไม้ มอบแด่ นายอรุณ ลายผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย นางฑิฆัมพร กาญจโนภาส ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นางฐิติรัตน์ สมศิริวัฒนา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน และนางหนึ่งฤทัย ฉัตรโท ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงความขอบคุณด้วย

ADVERTISEMENT