ข่าวสังคมทั่วไป » สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พบปะคณะที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลฯ

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พบปะคณะที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลฯ

3 กุมภาพันธ์ 2022
1168   0

นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) นำโดย นายปรพล อดิเรกสาร คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ดร.พีรเดช ณ น่าน ดร.พสุ เเก้วปลั่ง และนายมงคล นฤนาทดำรงค์ ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

การพบปะหารือในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางสร้างพันธกิจร่วมกันในอนาคต ณ ที่ทำการกระทรวงดิจิทัลฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา