ข่าวสังคมทั่วไป » ซีแอนด์จี ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนเขตหนองแขม

ซีแอนด์จี ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนเขตหนองแขม

27 พฤษภาคม 2022
775   0

บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองแขม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตหนองแขม ตามนโยบายของสำนักงานเขตหนองแขมซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในเขตหนองแขมให้เหมาะสมกับการใช้งานโดย นายนพดล พฤกษะวัน ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมทีมงานมอบทุนสนับสนุนการปรับปรุงลานกีพาและศูนย์สร้างสุขทุกวัย โดยมีนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ณสำนักงานเขตหนองแขม