ข่าวสังคมทั่วไป » โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี

โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี

20 กุมภาพันธ์ 2022
948   0

งานแถลงข่าวการจัดงานรางวัลพระศิวะนาคราชรางวัลพระคิวะนาคราช เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กร นานาชาติ ภายใต้โครงการ ทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี

รางวัลพระศิวะนาคราช เกิดจากที่ได้เห็นประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก ป่วยและเสียชีวิตอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน สถานพยาบาล บุคคลากรไม่พอ ผู้ป่วยหลายรายต้องเสียชีวิตอยู่ริมถนน ผู้ป่วยบางรายไมมีใครกลัาเข้าไปช่วย ต้องปล่อยให้สิ้นใจ-ตายอยู่ริมถนน หลายประเทศเผาศพผู้เสียชีวิตไม่ทัน เพราะเสียชีวิตเยอะ สำหรับคนที่ไม่เจ็บปวย การดำเนินชีวิตก็ลำบาก ออกไปทำมาหากินดำเนินชีวิตแบบปกติก็ไม่ได้

แต่ในสถานะแบบนี้ก็ยังมี บุคคล องค์กร ต่างๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือ ในด้านต่างๆโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังเพียงให้ทุกคนมีชีวิตรอดปลอดภัยจากโรคร้าย บุคคล/องค์กร เหล่านี้น่าที่จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้คนในสังคมได้รับรู้ ในความดีที่บุคคลและองค์เหล่านั้นได้ทำ

เพื่อจะเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ที่ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้แล้ว จึงได้เห็นสมควรที่จะเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กร ทุกเพศ ทุกวัย ทุก-สาขา ทุกอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ที่ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประะชาชนในด้านอื่นด้วย ทั้งใน และต่างประเทศ

คณะกรรมการที่คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัล ก็มีชมรมนักข่าวอาสาสมัครโลก และ ผู้ทรงคุณวุติ ที่ได้เชิญมาเป็นที่ปรึกษา ทำการคัดเลือกบุคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัล ในงานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรนานาชาติ 2022 รางวัลพระศิวะนาคราช ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ ทำความดี ส่งเสริมคนทำดี เป็นต้นแบบของคนดี