ข่าวสังคมทั่วไป » ดนัย ทวีโภค (หมึก มายา) คอลัมนิสต์ อาวุโส อดีต ศิลปินวงเพื่อน

ดนัย ทวีโภค (หมึก มายา) คอลัมนิสต์ อาวุโส อดีต ศิลปินวงเพื่อน

31 สิงหาคม 2022
722   0

มีโอกาสได้เข้าพบ นาย ศุภชัย โพธิ์สุ”

รองประธานสภาผู้แทนราชฎร คนที่2 และ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์-สมาชิกสภาผู้แทนราชฎรจังหวัด
นครพนม พรรคภูมิใจไทย !!

ขอบุคุณกาแฟดำที่ทำให้ท่านกรุณาแบ่ง

เวลานั่งเสวนาเรื่องกัญชา!!กัญชงแบบตรง
ประเดน เล่นเอาผมเป็นปลื้มจนลืมเหนื่อยที่
ท่านได้มอบPocket bookจะเรียกได้ว่าเป็น
ชีวประวัติจาก

เด็กกำพร้าลูกชาวนาสู่ชายคาเสนาบดี

ประเทศไทย”ศุภชัย โพธิ์สุ” #ครูแก้ว เพชร
เม็ดงาม แห่งลุ่มน้ำสงคราม จ.นครพนม ที่ยัง
คงเป็นตัวแทน่หรือผู้แทนราชฎรตลอดไป
เพราะ #ศุภชัย #หัวใจคือประชาชน