ข่าวสังคมทั่วไป » ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดงานสัมมนาเรื่อง “การรับงานไปทำที่บ้านในยุคชีวิตวิถีใหม่”

ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดงานสัมมนาเรื่อง “การรับงานไปทำที่บ้านในยุคชีวิตวิถีใหม่”

22 กันยายน 2022
635   0

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “การรับงานไปทำที่บ้านในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมี ณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน