ข่าวเด่น » กองทัพเรือสนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

กองทัพเรือสนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

20 สิงหาคม 2021
257   0

จัดกำลังพลร่วมตรวจเชิงรุกชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด -19

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานงานและสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ (ศปง.โครงการจิต  อาสา ฯ ทร.) ได้จัดจิตอาสาอาสา 904 สังกัดกองทัพเรือ และกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยต่างๆ พร้อมบุคลากรทางแพทย์ ร่วมกับแพทย์พยาบาลอาสา และจิตอาสาชุมชน  ทำการตรวจเชิงรุกด้วยรถตรวจโรคเชิงรุกชีวนิรภัยพระราชทานจำนวน 2 คัน ทำการตรวจหาเชื้อ covid-19 ให้กับประชาชน ณ วัดครุในซอยสุขสวัสดิ์ 70/1 ต.ครุใน อ. พระประแดงจ. สมุทรปราการ  เป็นวันแรก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกับจำนวนเตียงในโรงพยาบาลที่จะสามารถรองรับให้บริการกับประชาชน

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราช ทาน)

จึงมีแนวความคิดในการสนับสนุน การปฏิบัติการลดชีวนิรภัยตรวจเชิงรุกชุมชน เพื่อช่วยลดความคับคั่งและอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ด้วยการปูพรมตรวจค้นหาเชิงรุกตามชุมชน โดยจะทำการตรวจในพื้นที่ชุมชนวัดครุใน ซอยสุขสวัสดิ์ 70/1 ต.ครุใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชน และคัดแยกผู้มีอาการผู้ป่วยสีเขียวคือผู้ที่ไม่มีอาการ จะใช้ระบบ Home Isolation. หรือ Community Isolation ในการดูแลรักษา ควบคู่ไปกับการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen test kit ต่อไป