ข่าวเด่น » “ปรพล” ดัน “เน็ตประชารัฐ “ เพื่อชาวสระบุรี

“ปรพล” ดัน “เน็ตประชารัฐ “ เพื่อชาวสระบุรี

7 มิถุนายน 2021
249   0

นายปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเร็วๆนี้ ก็ได้เร่งช่วยเหลือชาวสระบุรี โดยได้ประสานกับทีโอทีสระบุรี เพื่อขอข้อมูลติดตามโครงการเฟส 1 ของ เน็ตประชารัฐ โดยจะทำการติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน13 อำเภอ 187 หมู่บ้านให้แก่หมู่บ้านให้แก่ชาวสระบุรี

โดย นายปรพล กล่าวถึง นโยบายของกระทรวงดีอีเอส มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะโครงการเน็ตประชารัฐสามารถตอบสนองสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชาวสระบุรีและชุมชนซึ่งตนก็เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงทำเรื่องประสานไปยังทีโอทีสระบุรี ให้สำรวจและติดตามโครงการเพื่อติดตั้งเน็ตประชารัฐ เฟส1 ทั้ง13อำเภอ 187หมู่บ้าน ก็จะนำหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสถิติสระบุรีและกศน.สระบุรีจัดอบรมตัวแทนของหมู่บ้านพร้อมทั้งลงพื้นที่แนะนำให้กับประชาชนเข้าถึงการใช้งานและประโยชน์ใช้งานในชีวิตประจำวัน