ข่าวเด่น » รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

12 มิถุนายน 2021
291   0

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์) สำนึกรักบ้านเกิด ร่วมด้วยช่วยกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์     ใช้เยี่ยวยาผู้ป่วย 

นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และ อุษา บุญรอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 90,000.- บาท( เก้าหมื่นบาทถ้วน) จาก อ.อรุณ พ่วงสมบัติ อดีต ผอ.เขตมีนบุรี และ อ.โสภา รัตนาบดี เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเขตหนองจอก ซึ่งกิจกรรมทำความดีครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบรรดาศิษย์เก่าและคณะครูโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์)จบปี 2519 และศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก(น.จ.รุ่น 22) นำโดย อัญชลี คล้ายปักษี, กิตติ ตรงไตรรัตน์, มยุรี บัตรประทาน, ชูชาติ เลี้ยงบำรุง และประพันธ์ ประดับสุวรรณ ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก