ข่าวเด่น » รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19

27 มีนาคม 2021
246   0


ณ วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 28,657 ราย
(เพิ่มขึ้น 80 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 41 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 32 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 16,014 ราย)

เสียชีวิตรวม 93 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 27,136 ราย(94.69%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 104 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,428 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
41 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(25) สมุทรสาคร(11) นครปฐม(1) นครสวรรค์(2) ปทุมธานี(1) สมุทรปราการ(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4) นนทบุรี(1) ชลบุรี(1) และ สมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 126.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 102 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76,976 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 561,142 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,291 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,340 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,205 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 339,443 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,275 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,968 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม