ข่าวเด่น » วช. มอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา สนับสนุน รพ.สนาม รับมือโควิด-19

วช. มอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา สนับสนุน รพ.สนาม รับมือโควิด-19

23 เมษายน 2021
195   0

sสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ส่งมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และโรงพยาบาลบางคล้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 600 ชุด
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จำนวน 250 ชุด และโรงพยาบาลบางคล้า จำนวน 350 ชุด ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา แจ้งขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมที่นอนยางพารา ซึ่งนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วย Covid-19 ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม ที่อาคารสัมมนา
บางประกง, หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า, และหอประชุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
วช. จึงได้มอบให้นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้ส่งมอบฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า
เป็นผู้รับมอบ
นวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราดังกล่าว เป็นผลงานต่อยอดจากโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน โดยใช้กรรมวิธีเติมส่วนผสมของด่างตีจนเกิดฟอง และใส่ซิงค์ออกไซด์ เพื่อทำให้ฟองที่เกิดคงรูป
ทำให้ได้ที่นอนยางพาราที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่สะสมฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อโรค โครงการวิจัยดังกล่าวดำเนินการโดยนายชาย คงแก้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.

เพื่อปรับปรุงการผลิตและขยายกำลังการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาด อีกด้วย