ข่าวเด่น » สาธิตศิลปากร นครปฐม.

สาธิตศิลปากร นครปฐม.

21 มีนาคม 2021
272   0

จัดสอบแข่งขันเข้าเรียนม.1.

เมื่อวันทึ่21มี.ค.2654 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัธยม) จ.นครปฐม ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในระดัยชั้น ม.1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิท-19) ระลอกสอง ส่งผลต่อการเรียนการศึกษาในวงกว้าง ซึ่งนครปฐมพบผู้ตืดเชื้อจำนวนมาก

ทำให้ทางสาธิตม.ศิลปกร ต้องเลื่อนการสอบออกไป และกลับมาสอบได้ในวันทึ่21 มี.ค.64 นี้ โดยกำหนดให้มีสนามสอบถึง 5 แห่งดังนี

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.ตึก 50 ปีคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร3.ตึกไทยประกัน 4.ร.ร.สุธีธร และ5. ร.ร.วัดใหญ่

ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งยึดหลักเอาตัวเด็กนักเรียนสำคัญที่สุด และเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้ามาสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาที่ทำข้อสอบจะต้องล้างมือด้วยแอลกฮอลล์เจล นอกจากนี้ทางผู้จัดสอบยังห้ามไม่ให้ผู้ปกครอเข้ามาที่สนามสอบ ลดความแออัดและสนามสอบ

นอกจากนี้ทางสนามสอบทั้ง 5 แห่ง จะต้องปิดแอร์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทำให้เด็กๆต้องทนร้อน หลายคนทำข้อสอบไป เอาผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อ เพราะร้อนมาก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
อ.ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัยม) เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า ตั้งแต่เป็น ผอ.มา ครั้งนี้วิกฤติที่สุด หนักกว่ารอบแรกมาก ซึ่งนครปฐม พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากทั้งตัวเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งผลให้การสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ล่าช้าออกไปซึ่งไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีกแล้ว วิกฤติไวรัสโคโรน่า ทำให้เราต้องสู้กับมัน ต้องเผชิญและอยู่กับมันอีกนาน ถึงแม้จะมีวัคซีนต้านแล้วก็ตาม เราห่วงความปลอดภัยของเด็กๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ขอให้ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน รวมทั้งคุณครู จะร่วมกันฝ่าวิกฤติไวรัสโคโรน่าไปด้วยกัน

***********