ข่าวเด่น » DSI ลงตรวจพื้นที่บุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด

DSI ลงตรวจพื้นที่บุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด

7 เมษายน 2021
258   0

บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร

วันนี้ (วันพุธที่ 7 เมษายน 2564) พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 108 ไร่
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ประมาณ 108 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และตรวจยึดพื้นที่ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะทู้ ดำเนินคดี ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้ได้ส่งเรื่องดังกล่าว
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเห็นว่า การกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น
ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ พฤติการณ์แห่งคดีเป็นการกระทำโดยกลุ่ม
ผู้มีอิทธิพลที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย และเป็นกรณีต้องด้วยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
ซึ่งหลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสืบสวน
เพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำความผิด หากพบว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้เป็นคดีพิเศษ จะทำการโอนการสอบสวนคดีดังกล่าวจากสถานีตำรวจภูธรกระทู้ มาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 ต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของรัฐ โดยมุ่งมั่นในการทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อทวงคืนผืนป่าซึ่งเป็นของแผ่นดิน ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชน มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ


ลงวันที่ 7 เมษายน 2564