ท่องเที่ยวไทย » มีน้ำทะเลที่ใสและลึกประมาณ 1 เมตร

มีน้ำทะเลที่ใสและลึกประมาณ 1 เมตร

24 ตุลาคม 2021
2240   0

หาดวอนนภา  หาดบางแสนตอนล่าง มีลักษณะเป็น แนวหินกั้นคลื่นซัดเซาะชายฝั่ง ยาวตลอดแนวชายหาด ตั้งอยู่ตอนใต้ของ หาดบางแสน

ต้อนรับการมาของลมหนาวช่วงปลายปีแบบพอดิบพอดี

จิตรกรรมฝาผนัง แบบไลฟ์สไตล์ กิน,เที่ยว,ความงาม

มีน้ำทะเลที่ใสและลึกประมาณ 1 เมตร

สามารถทำกิจกรรมต่างๆทางทะเลได้ เช่น เช่าห่วงยางเล่นน้ำทะเล เล่นบานาน่าโบ้ท แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่น เนื่องจากมีระดับที่ลึกและมีโขดหินจำนวนมาก ส่วนบนลานหินริมทะเลเป็นที่สำหรับนั่งปูเสื่อ หรือเตียงผ้าใบใต้ร่มเงาทิวมะพร้าว

ต้อนรับการมาของลมหนาวช่วงปลายปีแบบพอดิบพอดี

เพื่อนั่งรับลม รับประทานอาหาร ส่วนฝั่งตรงข้ามริมถนน มีร้านค้า ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก ให้ใช้บริการ ส่วนปลายหาดเป็นสวนสาธารณะและสะพานปลา ซึ่งในช่วงเช้า ชาวประมงจะจอดเรือเทียบฝั่ง เพื่อแกะกุ้งหอยปูปลาออกจากอวนแบบสดๆ มาขายให้นักท่องเที่ยว ในราคาถูก…!

หาดบางแสน ที่มีลักษณะเป็น แนวหินกั้นคลื่นซัดเซาะชายฝั่ง ยาวตลอดแนวชายหาด