ท่องเที่ยวไทย » สมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม จัดประกวดพระเครื่องอย่างยิ่งใหญ่ รวมคนเด่นคนดังใน วงการพระมาครบ “ชี้ตำหนิชัดแยกพระเด่นคนดังมอบถ้วยรางวัลอาทิ” อ.นุส่องพระแท้เมืองสยาม,อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมแห่งพระท่ากระดาน เป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดพระประกวดครั้งนี้ไม่ผิดหวังแฟนพันแท้ใน
วงการพระเตรื่องเมืองสยามอย่างแน่นอน…!!!

สมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม จัดประกวดพระเครื่องอย่างยิ่งใหญ่ รวมคนเด่นคนดังใน วงการพระมาครบ “ชี้ตำหนิชัดแยกพระเด่นคนดังมอบถ้วยรางวัลอาทิ” อ.นุส่องพระแท้เมืองสยาม,อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมแห่งพระท่ากระดาน เป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดพระประกวดครั้งนี้ไม่ผิดหวังแฟนพันแท้ใน
วงการพระเตรื่องเมืองสยามอย่างแน่นอน…!!!

22 มีนาคม 2021
321   0

และยังพบกับการมาบันทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ของช่อง “อมรินทร์ทีวี” ในงานประกวดวันที่ 28 มี.ค 2564 ณ TOT ถ.แจ้งวัฒนะ

************