ท่องเที่ยวไทย » รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม

รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม

4 มิถุนายน 2022
1497   0

รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทนวันเสาร์ที่4มิถุนายน2565ครั้งนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท โดยพื้นที่พิเศษ2มีนางสาววัชรี ชูรักษาผช.ผู้อำนวยการ อพท และคุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริผู้เชี่ยวชานด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาทำข่าวท่องเที่ยวในวิถีชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ริมน้ำห้วยขมิ้น ต.ไทยพัฒนาอ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสี่มา น่าสนใจมาเที่ยวมาก

1.สัมผัสอากาศบริสุทธิ์2.อาหารเพื่อสุขภาพและ3.เรียนวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะการปลูกผักอินทรีย์หรือผักปลอดภัย หาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งบ้านสุขสมบูรณ์แล้วพอได้กินอาหารประเภทผักสดๆมันชั่งสุขใจเหลือเกินเสร็จแล้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เมืองราช